Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ TRẤN- HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND Thị trấn Hậu Lộc

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Thị trấn Hậu Lộc

Số điện thoại: 0916623312

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa